Solfångare / solceller

Solenergiteknik kan ge stora tillskott i form av elektricitet och värme. Med ökat miljömedvetande och förbättrad teknik växer intresset för solceller och solfångare för varje år.

Vi installerar och utför service av solenergianläggningar, och har gjort så sedan 1994 vilket har resulterat i över 300 anläggningar runt om i Hälsingland. Vi sköter takmontage, underhåll, reparationer och rengöring av till exempel värmeväxlare. Inom Blomquist Rör finns specialistkompetens inom solenergiteknik.

Solfångare

Rätt dimensionerade och installerade kan solfångare fylla ditt behov av värme och varmvatten sex månader om året. En modern högeffektiv solfångare kombinerad med ackumulatortankar gör att du klarar varmvattenbehovet dygnet runt sommartid, även när vädret inte är på topp. Solfångare är ett utmärkt komplement till bioenergianläggningar som vedeldning, pellets- och flispannor.

Solceller

Solceller är ett vanligt alternativ till fast elförsörjning i till exempel bostadshus. Med en solcellsanläggning undviker du kostnader för fast elabonnemang samtidigt som du har tillgång till de flesta bekvämligheter du är van vid. Även i bostadshus är solceller ett bra alternativ för att minska kostnader och beroendet av elleverantörer. Den elektricitet som solcellerna ger, kan via en enkel utrustning ledas in i husets elcentral och därmed sänka elkostnaderna.

Blomquist Rör dimensionerar, installerar och underhåller solenergisystem, från IVT, Viessman och Bosch.

Service & underhåll inom solenergiområdet:

Välkommen med frågor och kostnadsfri rådgivning runt den mest miljövänliga energikällan som finns att tillgå.

Niklas Nikarnorsson

Blomquist Rör niklas(at)blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!