Kyla

Blomquist Kylteknik är din totalleverantör inom kyla med projektering, installation och service. Vi har mångårig erfarenhet av dimensionering, montering och skötsel av kylanläggningar och kan alltid erbjuda lösningar som ger den bästa totalekonomin utifrån dina behov. Blomquist Kylteknik är ackrediterade av SWEDAC, det garanterar att vi uppfyller högt ställda krav när det gäller säkerhet och miljö.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri behovsanalys och rådgivning!

Installation & service

Tack vare att vi har egen personal med den kompetens som krävs, dvs elbehörighet och den utbildning som behövs för att jobba med kylaggregat, kan vi ta ansvar för hela processen och du kan känna trygghet i att ha en enda leverantör. Vi arbetar med de flesta förekommande köldmedlen som CO2, ammoniak och övriga gaser.

Kontroller & serviceavtal

Vi utför periodiska kontroller och besiktningar med upprättande av protokoll. Blomquist Rör utbildar personal i handhavande, gör energisparkalkyler samt erbjuder avancerade tjänster inom styr- och reglerteknik. Kyl- och frysaggregat kräver noggrant underhåll och kontroller för optimal funktion och för att minska risken för miljöbelastande utsläpp. Därför är periodiska kontroller obligatoriska för vissa typer av anläggningar, kontakta oss för vidare information om serviceavtal och underhållsplaner.

Inom affärsområde kyla erbjuder vi bland annat:

Anders Eliasson

Blomquist Kylteknik anders@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!