Solfångare

Solenergiteknik kan ge stora tillskott i form av elektricitet och värme. Med ökat miljömedvetande och förbättrad teknik växer intresset för solfångare för varje år.

Vi installerar och utför service av solenergianläggningar, och har gjort så sedan 1994 vilket har resulterat i över 300 anläggningar runt om i Hälsingland. Vi sköter takmontage, underhåll, reparationer och rengöring av till exempel värmeväxlare. Inom Blomquist Rör finns specialistkompetens inom solenergiteknik.

Solfångare

Rätt dimensionerade och installerade kan solfångare fylla ditt behov av värme och varmvatten sex månader om året. En modern högeffektiv solfångare kombinerad med ackumulatortankar gör att du klarar varmvattenbehovet dygnet runt sommartid, även när vädret inte är på topp. Solfångare är ett utmärkt komplement till bioenergianläggningar som vedeldning, pellets- och flispannor.

Service & underhåll inom solenergiområdet:

Välkommen med frågor och kostnadsfri rådgivning runt den mest miljövänliga energikällan som finns att tillgå.

Niklas Nikanorsson

Blomquist Rör niklas@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!