Värmesystem

Ett ekonomiskt, miljövänligt och stabilt värmesystem utgör en av de viktigaste enheterna i en fastighet. Vår bredd och kunskap gör att Blomquist Rör har förutsättningarna att projektera, installera och underhålla anläggningar för varje behov.

Den tekniska utvecklingen och miljömedvetenheten gör att allt fler skiftar energislag från el- och oljepannor till geoenergi (värmepumpar för bergvärme, sjövärme, jordvärme osv.) och bioenergi. I den senare kategorin ingår fastbränsleanläggningar som pellets-, spån- och vedpannor. I tätorter byggs fjärrvärmenäten ut och utgör ett alternativ när det är dags att byta ut den gamla värmepannan.

Värmesystem & solfångare

Solenergianläggningar tar vara på den billigaste energikällan vi har. Med solfångare får du ett betydande energitillskott under en stor del av året.

Vi dimensionerar hela värmesystemet, från värmekälla via eventuella ackumulatortankar, till radiatorernas storlek och antal. Blomquist Rör har lång erfarenhet och stort kunnande inom alla dessa områden och är det trygga valet av leverantör av värmesystem.

För att uppnå önskat klimat i en fastighets olika delar är det vanligt att blanda olika värme- och distributionssystem. Där människor bor eller vistas kontinuerligt är radiatorer (element) och golvvärme den vanligaste lösningen. I större lokaler som behöver kunna värmas upp tillfälligt är fläktluftvärmare (aerotemper) ett effektivt alternativ. I entréer och varuintag är varmluftslussar och värmeridåer vanliga.

Alla typer av värmesystem behöver service och underhåll för att fungera på ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt. Därför erbjuder vi bland annat rengöring av värmeväxlare för fjärrvärme och reningsteknik från Bauer för värme- och vattensystem. Allt utfört av våra välutbildade och erfarna rörmokare.

Som fullservice leverantör av värmesystem erbjuder förutom installationer och reparationer även serviceavtal för bästa totalekonomi.

Inom värmesystem dimensionerar, installerar och underhåller vi:

Kontakta oss för den bästa lösningen utifrån just dina behov.

Niklas Nikanorsson

Blomquist Rör niklas@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!