Vattensystem

Blomquist Rör är fullserviceleverantör av vattensystem. Vi dimensionerar och borrar vattenbrunnar samt installerar pumpar och rörsystem. Vår långa erfarenhet av brunnsborrning har givit oss stor kunskap om markförhållanden och därmed förutsättningarna att hitta friskt vatten i den mängd som behövs.

Vi i Sverige är lyckligt lottade när det kommer till vattenkvalitet. På det flesta ställen finns utmärkt dricksvatten att tillgå. För att det vatten som kommer ur kranen ska hålla samma goda kvalitet som när det hämtades från källan, gäller det att distributionssystemet – det vill säga vattenledningarna – är rätt installerade och i bra skick.

Vattenrening

Vi tar vattenprover och utför vattenanalyser för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten. Ibland innehåller vattnet halter av naturliga föroreningar som påverkar smaken eller till och med dess lämplighet som livsmedel. Det kan handla om mineraler som järn, mangan och kalk eller gaser som radon och svavelväte. I de flesta fall går dessa ämnen att avlägsna och vi samarbetar med de bästa leverantörerna på marknaden av vattenfilter och vattenrening.

Gamla eller dåligt utförda ledningsinstallationer är en av de vanligaste orsakerna till skador på fastigheter, vilket varje år kostar företag, privatpersoner och försäkringsbolag stora summor.

Blomquist Rör utför förebyggande underhåll, reparationer och stambyten som förutom att bidra till trygghet även ger bra kvalitet på vårt viktigaste livsmedel.

Vi erbjuder bland annat:

Kontakta oss, vi täcker ditt behov av friskt, rent vatten!

Niklas Nikanorsson

Blomquist Rör niklas@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!