Ventilationssystem

Blomquist Ventilation dimensionerar och installerar ventilationssystem med hänsyn till miljö, prestanda och bästa totalekonomi. Vi installerar och utför service på de flesta typer av ventilationssystem och ventilationsaggregat.

Mekaniska ventilationssystem brukar grovt delas in i tre grupper.

Frånluftsventilation (F)

Här suger frånluftsaggregat ut luft ur fastigheten och skapar ett undertryck som gör att frisk luft strömmar in genom olika tilluftsdon.

Till- och från luftsventilation (TF)

Tilluftsaggregat blåser in den nya luften samtidigt som frånluftsfläktar för ut den gamla.

Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

I ett FTX-system passerar tilluften och frånluften en värmeväxlare. Fråluften värmer på så sätt upp tilluften innan den leds in i fastigheten.

Även om FTX-system behöver något mer underhåll för att värmeväxlaren ska fungera optimalt erbjuder de ofta den bästa totalekonomin tack vare återföringen av värme till fastigheten.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom ventilationssystem:

Kontakta oss för energisparkalkyl, serviceavtal eller kostnadsfri rådgivning runt dina ventilationsbehov.

Peter Persson

Blomquist Ventilation peter.persson@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!