Tvättställsblandare

Tvättställsblandare

FM Mattsson 9000E II

Mjukstängande engreppsblandare med keramisk avstängning
Förkromad
Inbyggd temperaturspärr

3 295kr

Produkt & Arbete inkl. ROT

För att angivna priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare:
Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”.
För blandare med 230 V anslutning krävs att el som uppfyller gällande krav finns framdraget där produkten installeras.

Toaletter:
Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm.
Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs.

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

  • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges.
  • Vattenavstängning ska finnas och fungera.
  • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs.
  • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs.
  • Inga andra oförutsedda arbeten krävs.
  • Elinstallation ingår ej.
  • Gäller inom en mils radie från Bollnäs alternativt Söderhamn.