Service & underhåll

För att försäkra sig om bästa ekonomi, trygghet och livslängd är service och underhåll en förutsättning. Blomquist Rör erbjuder tjänster för alla typer av installationer inom VVS-området.

Som helhetsleverantör inom VVS har vi unik kompetens för att reparera och underhålla vatten-, värme- och avloppssystem.

Genom förebyggande underhåll kan de flesta haverier och driftsopp undvikas. En fungerande anläggning spar inte bara pengar, utan även tid. Dessutom minimeras en källa till irritation, vilket kan vara skäl nog – eller hur?

Certifierat IVT-center

Inom området värmepumpar är vi ett certifierat IVT-center med särskild kompetens och kunskap runt deras produkter. Tack vare att vi fått förtroendet att installera och serva en mycket stor mängd värmepumpar genom åren törs vi säga att vi även arbetat upp en expertis runt de flesta andra märken på marknaden.

För fastbränsleanläggningar – det vill säga ved-, flis- och pelletseldade pannor – är regelbundet underhåll och service extra viktigt. En väl underhållen och justerad panna ger betydligt bättre värmeekonomi samtidigt som säkerheten mot brandtillbud ökar.

Mångårig erfarenhet

Vår mångåriga erfarenhet av solfångare gör även att vi har stor kompetens att ta hand om service av denna typ av anläggningar.

Vi i Hälsingland är lyckligt lottade när det kommer till vattenkvalitet. På det flesta ställen finns utmärkt dricksvatten att tillgå. För att det vatten som kommer ur kranen ska hålla samma goda kvalitet som när det hämtades från källan, gäller det att distributionssystemet – det vill säga vattenledningarna – är i bra skick.
Gamla eller dåligt utförda ledningsinstallationer är också en av de vanligaste orsakerna till skador på fastigheter, vilket varje år kostar företag, privatpersoner och försäkringsbolag stora summor.

Blomquist Rör utför förebyggande underhåll, reparationer och stambyten som förutom att bidra till trygghet även ger bra kvalitet på vårt viktigaste livsmedel.

Våra kunniga rörmokare utför alla typer av reparationer – från byten av cirkulationspumpar till hela stamrenoveringar.

Service & underhåll inom hela VVS-området:

Kontakta oss för reparationer och förslag på serviceavtal för bästa total ekonomi.

Niklas Nikanorsson

Blomquist Rör niklas@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!